Technické zariadenia zdvíhacie
Skupina B

Revízne prehliadky a revízne skúšky zdvíhacích zariadení:

B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú:

a) zariadenie, ktorým je
1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou
od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to 1. zdvíhacia rampa,
2. zdvíhacia plošina,
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
vysvetlivky
RT – revízny technik
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu
OPO – oprávnená právnická osoba
O – prevádzkovateľom určená osoba
X – nevyžaduje sa
r –roky
m – mesiace


pre bližšie info pozri: Vyhláška 508 z roku 2009.pdf

Ak máte záujem o naše služby, tak nás neváhajte kontaktovať.

tel: +421 904 999 333
e-mail: aje@aje.sk

©2018 AJE, s.r.o, All Rights Reserved.
Ochrana osobných údajov
web design h24

Adresa

AJE s.r.o

Fraňa Kráľa 1276/15

92601 Sereď

Slovensko

Obchodné údaje

IČO: 36250121

IČ DPH: SK2020192867


Ďalšie služby

www.trailerwin.sk